CA-125

 

در مبتلایان به سرطان تخمدان میزان CA-125 در خون افزایش می یابد .

بین 80تا 85 در صد از مبتلایان به سرطان اپی تلیال ( لایه های سلولی ) تخمدان ، سطح CA-125 بیشتر یا مساوی 35  U/mL دارند .

در واقع باید مقدار و میزان CA-125 کمتر از 35 U/mL  باشد .

سایر تومورهای بدخیمی که موجب افزایش سطح CA-125 میشوند :

سرطان اندومتر ( دیواره رحم ) ، سرطان سرویکس ( دهانه رحم ) ، سرطان لوله های رحمی ، سرطان  پانکراس و سینه و ریه وکولون ( روده بزرگ ) 

در بعضی از بیماریهای غیر بد خیمی هم سطح CA -125 افزایش می یابد مانند :

حاملگی ، اندومتریوز  ، بیماریهای التهابی لگن ،  فیبروئید های رحمی .

منابع :

اصول طب داخلی  هاریسون

زیر نظر : دکتر فاطمه اصفهانی 

ترجمه : دکتر مهستی ابتیاع

 

/ 1 نظر / 93 بازدید

دkheili nanaziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii