هیپوکاپنی

کاهش دی اکسید کربن در خون  یا هیپوکاپنی :   

هیپوکاپنی به کاهش سطح دی اکسید کربن در سرم گفته می شود .

کاهش خطرناک دی اکسید کربن کل ، سطح سرمی پایین تر از 15   mEq/L آن است .

علل هیپوکاپنی :

هیپوکاپنی ممکن است در اثر افزایش دفع دی اکسید کربن ، دفع بی کربنات به مقدار زیاد  ، تجمع زیاد یون هیدروژن در خون یا مجموعه همه این عوامل بوجود اید .

هدف از اندازه گیری دی اکسید کربن :

کمک به ارزیابی تعادل اسید و باز و سیستم بافری بی کربنات است .

*سیستم های بافری در تنظیم تعادل اسید و باز نقش اصلی را برعهده دارند .

* تمرکز و تجمع دی اکسید کربن توسط ریه ها و تمرکز و تجمع بی کربنات به وسیله کلیه ها ، کنترل می شود

منبع :

تفسیر یافته های ازمایشگاهی  با تاکید بر نقش پرستار

ترجمه : حمید رضا خانکه

            صدیقه سالمی

                                                         

                                                   

 

/ 0 نظر / 204 بازدید