واژن به طور نرمال به وسیله ترشحات مایع و سلول های ریزش کرده دیواره واژن مرطوب می شود میزان این ترشحات در طی دوره قاعدگی متفاوت می باشد و حداکثر ان در زمان تخمک گذاری است .

میزان ترشحات در نتیجه استرس های هیجانی نیز افزایش می یابد . اگر میزان ترشحات واژن زیاد باشدممکن است یک دلمه سفید رنگ ایجاد گردد این زن ممکن است با مشاهده این دلمه که می تواند سبب خارش نیز شود دچار نگرانی گردد این ترشح لکوره نامیده می شود که به صورت فیزیولوژیک (طبیعی ) غیر عفونی و غیر خونی توصیف می شود .

لکوره :

هنگامی که زن با شکایت لکوره به پزشک مراجعه می کند , وجود عفونت به وسیله میکروارگانیسم های بیماری زا باید با بررسی اسمیر واژینال رد شود .

درمان :

درمان , شامل اطمینان دادن در مورد بیمار نبودن زن می باشد زیرا ترشحی غیر طبیعی تلقی می شود که بوی ماهی گندیده  یا ترشیدگی بدهد . تعدادی از زنان , ترشحات عود کننده دارند , که در بررسی های ازمایشگاهی مکرر , هیچ نوع میکروبی شناسایی نمی شود درمان در این موارد مشکل است . بسیاری از این زنان در ازمونهای روان پزشکی , نمرات غیر طبیعی دارند یا از سایر سندروم های روان تنی رنج می برند . بنابر این باید به روش زندگی انان از جمله مسائل جنسی , بیشتر از ترشح  , توجه  و ان را بررسی کرد .

اگر این زنان خواستار درمان دارویی باشند , می توان یک ژل اسیدی کننده برای انها تجویز کرد از تجویز انتی بیوتیک ها باید خودداری کرد زیرا ممکن است بیش از ان که سبب تخفیف لکوره شوند باعث تشدید ان شود .

 

منبع مبانی بیماریهای زنان و مامایی

مترجمان : دکتر نزهت موسوی فر و دکتر رامش شفیقی شهری