ای که از تازگی زخم دلم تازه تری

                                            یعنی از قصه ی دل تنگی من با خبری

مثل مهتاب که از خاطر شب میگذری

                                            هر شب از افاق دلم میگذری

 

نمی تونم رفتن و نبودنت رو باور کنم ......

تو که چیزیت نبود ....

حالم اصلا خوب نیست

نمی دونم چه جوری باید واژه ها رو کنار هم قرار بدم تا بتونم گوشه ای از غم و اندوهم رو بیان کنم.....

مامان بزرگم دلم برات تنگ می شه ....

قدر ائینه بدانید که هست                                     نه در ان لحظه که افتاد و شکست

 

خواهش میکنم با ذکر یه صلوات برای شادی روحش دعا کنید ........