یکی دو روز پیش در حال خوندن کتابییول درباره ویروس سرخک بودم که به یه مطلبی بر خوردم که خیلی برام تازگی داشت  :

تو کتاب نوشته بود :

ایمنی اختصاصی در به وجود اوردن راش نقش دارد به عبارت دیگر بر اثر واکنش سلول های ایمنی T با سلول های الوده به ویروس در عروق کوچک خون ، راش ایجاد می شود که یک هفته ادامه دارد ( در بیماران مبتلا به نارسایی ایمنی سلولی ، هیچ گونه راشی تولید نمی شود )

نمی دونم چرا اینقدر این مطلب برام جالب بود .شاید به خاطر اینکه تنها چیزی که ما از سرخک تو دوره بچگیمون یادمونه همین راش یا بثورات جلدی با خارش فراوانشه !!

در ضمن اسم کتاب : میکروبیولوژی پزشکی جاوتز

                             ترجمه: دکتر مهدی خزعلی

                                       مریم جنابی نمین