حسین (ع) بیشتر از اب تشنه لبیک بود افسوس که به جای افکارش زخم های تنش را نشانمان دادند وبزرگترین مشکلش را بی ابی نامیدند

شهادت سالار شهدا را تسلیت می گویم